Stichting Hope 4 Nations

Activiteiten

Dit is wat we doen om onze doelstelling te bereiken. Interesse om mee te doen? Neem contact met ons op!

Spreekbeurten

Willem gaat regelmatig op pad om te spreken in verschillende gemeentes en vind het een voorrecht om dit te mogen doen. Willem is een enthousiaste spreker die zijn boodschap graag dichtbij de mensen brengt. Een aantal thema’s waar Willem graag over spreekt zijn: het Vaderhart van God, onze identiteit in Christus, Gods stem verstaan en onze geloofswandel met God. Op dit moment studeert Willem nog parttime theologie aan Continental Theological Seminary in Brussel om zich verder toe te rusten. Neem contact met ons op voor meer informatie over het spreken.

Onderwijs & Training

Vanuit onze stichting zetten we ons graag in voor het geven van Bijbelonderwijs en training. In de afgelopen jaren heeft Willem les gegeven op Bijbelscholen en ook Bijbelstudie seminars en cursussen gegeven in gemeentes. Neem gerust eens contact met ons op voor de mogelijkheden.

Evangelisatie & Discipelschap

Vanuit onze stichting willen we ons ook richten op evangelisatie in Nederland en in het buitenland. In Nederland richten we ons op het opzetten van Alpha cursussen en discipelschap. Tijdens zendingsreizen in het buitenland richten we ons op het organiseren van evangelisatie diensten en het geven van Bijbel onderwijs.

DRAAG OOK FINANCIEEL BIJ AAN ONS WERK!
De stichting heeft een ANBI status en daardoor zijn uw giften aftrekbaar van de belasting.

Dank voor uw bijdrage!

Visie en doelstelling

"Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen"


Stichting Hope 4 Nations is in juni 2015 opgericht.
Het is ons verlangen om het evangelie te delen zowel in Nederland als in andere landen.
We willen ons richten op het organiseren van evangelisatiediensten in verschillende landen, spreekbeurten en Bijbelonderwijs en training.

Naast het brengen van hoop doormiddel van het evangelie willen we ook diverse projecten ondersteunen en opstarten om praktische hulp te bieden.

  • Het evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel verkondigen

  • Op een liefdevolle en relevante manier

  • Zowel in Nederland als in andere landen

  • Zowel in woorden als in daden van barmhartigheid

Ons team

De medewerkers, bestuur en vrijwilligers van de stichting

Willem & Jedidja Biesheuvel

Jedidja en Willem hebben elkaar leren kennen op een 2 jarige Bijbelschool in Zwijndrecht. Samen hebben ze een hart voor zending en evangelisatie in samenwerking met de lokale kerk. .. lees meer

Peter Jan de Goede

Voorzitter
Peter Jan de Goede (1972) is chairman and co-founder of the foundation. In daily life Peter Jan is a consultancy manager.

Together with his wife Judith he has a desire to serve people who need it so much.

Saulo Waardenburg

Secretaris
Saulo is de secretaris van de stichting en in deze rol beheert hij voornamelijk de administratieve processen.

Hans Biesheuvel

Penningmeester
Hans is de penningmeester van de stichting en draagt zorg voor zowel de boekhouding als de financiële rapportages.

Timothy & Suset Schipper

Bestuurslid, Communicatie
Timothy is algemeen bestuurslid en verzorgt samen met zijn vrouw Suset de communicatie.

Stichting Hope 4 Nations heeft een ANBI status. Uw giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

Laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws!

Contact

Contact met ons opnemen? Stuur ons een mail, of bezoek de contact pagina