Stichting Hope 4 Nations

Activiteiten

Dit is wat we doen om onze doelstelling te bereiken. Interesse om mee te doen? Neem contact met ons op!

Lokale kerken

Ondersteunen van (lokale) initiatieven en kerkgenootschappen op het gebied van evangelisatie.

Het inspireren van eenheid en samenwerking van kerken om vruchtbaar te kunnen zijn.

Evangelisatie acties

Evangelisatie activiteiten ondernemen in samenwerking met lokale en betrouwbare partners, met name vanuit Jeugd met een Opdracht in de regio van Amsterdam en daarnaast in samenwerking met diverse kerkgenootschappen op diverse lokaties.

Verspreiding bijbels

Het verspreiden van Bijbels en christelijke literatuur.

Outreach

Het maken en leiden van zendingsreizen naar landen en plaatsen waar de stichting hoop en hulp kan bieden in samenwerking met lokale partners.

De eerstvolgende concrete zendingsreis waar aan deelgenomen zal worden vindt plaats van 11 december 2015 tot en met 20 februari 2016 in Oost Azië. Deze zendingsreis wordt georganiseerd door Jeugd met een Opdracht in Amsterdam.

DRAAG OOK FINANCIEEL BIJ AAN ONS WERK!
De stichting heeft een ANBI status en daardoor zijn uw giften aftrekbaar van de belasting.

Dank voor uw bijdrage!

Doelstelling

"Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen"

To be a 'Hope 4 Nations'.
Het is ons verlangen om Gods liefde te leren kennen, te ontvangen en door te geven in Nederland en verder weg. “Vertelt onder de volken Zijn heerlijkheid, onder alle natien Zijn wonderen.” Psalm 96:3

Stichting Hope 4 Nations is in juni 2015 opgericht.
De stichting wil zich inzetten om de hoopvolle boodschap van het evangelie van Jezus Christus te brengen zowel in Nederland als in andere landen in de Wereld.

Naast het brengen van hoop doormiddel van het evangelie willen we ook praktische hulp bieden aan hen die hulp nodig hebben en zich in een kwetsbare situatie bevinden.

De stichting wil hiervoor samenwerken met betrouwbare partners op structurele basis. Doormiddel van deze samenwerking met kerken, voorgangers en christelijke organisaties

  • Het evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel verkondigen

  • Op een liefdevolle en relevante manier

  • Zowel in Nederland als in andere landen

  • Zowel in woorden als in daden van barmhartigheid

Ons team

De medewerkers, bestuur en vrijwilligers van de stichting

Willem & Jedidja Biesheuvel

Jedidja en Willem hebben elkaar leren kennen op een 2 jarige Bijbelschool in Zwijndrecht. Samen hebben ze een hart voor zending en evangelisatie in samenwerking met de lokale kerk. .. lees meer

Peter Jan de Goede

Voorzitter
Peter Jan de Goede (1972) is voorzitter en mede oprichter van de stichting. In het dagelijks leven is Peter Jan consultancy manager.

Samen met zijn vrouw Judith heeft hij het verlangen om mensen die het zo nodig hebben te dienen.

Saulo Waardenburg

Secretaris
Saulo is de secretaris van de stichting en in deze rol beheert hij voornamelijk de administratieve processen.

Hans Biesheuvel

Penningmeester
Hans is de penningmeester van de stichting en draagt zorg voor zowel de boekhouding als de financiële rapportages.

Timothy & Suset Schipper

Bestuurslid, Communicatie
Timothy is algemeen bestuurslid en verzorgt samen met zijn vrouw Suset de communicatie.

Gijs & Mieke van Dongen

Vrijwilligers
Gijs en Mieke zijn vrijwilligers van de stichting, we zijn blij dat zij zich in willen zetten voor onze doelstellingen.

Stichting Hope 4 Nations heeft een ANBI status. Uw giften zijn daardoor aftrebkaar van de belasting.

Laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws!

Contact

Contact met ons opnemen? Stuur ons een mail, of bezoek de contact pagina