ANBI Gegevens

anbi_logoDe stichting Hope 4 Nations heeft een ANBI status. Uw giften zijn dus aftrekbaar van de belastingdienst. Op deze pagina willen we alle informatie die betrekking heeft op onze ANBI toekenning bij elkaar vermelden.

Statutaire naam
Stichting Hope 4 Nations

RSIN/Fiscaal nummer
855.288.747

Ons (post)adres
Schelpweg 12
3291 EL Strijen

Telefoon
06-81310117

Ons doel
De Stichting heeft ten doel het evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel op een relevante en liefdevolle manier te verkondigen, zowel in Nederland als in andere landen, wereldwijd.
De Stichting wil het evangelie brengen zowel in woorden als in daden van barmhartigheid aan hen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. En voorts al het geen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan
Ons beleid en onze uitgangspunten voor de stichting staan in ons beleidsplan 2021-2024.

Beloningsbeleid
De Stichting heeft per 1 mei 2016 een uitvoerend directeur in dienst voor een totaal van 0,6 FTE. De beloning volgt de CAO Zorg & Welzijn. Verder worden alle werkzaamheden uitgevoerd door de leden op vrijwillige basis.

Financieel verslag
Ons boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. We zijn opgericht op 19 juni 2015. Lees het jaarverslag: Jaarrekening 2020 Hope4Nations

Activiteiten verslag
Via deze website willen we jullie op de hoogte houden van onze activiteiten. Maar het is ook mogelijk om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief die we elke 2 maanden zullen versturen. Bekijk hieronder de verschillende activiteitenverslagen per periode:

Overige informatie