Bestuur

Peter Jan de Goede (1972) is voorzitter en mede oprichter van de stichting. In het dagelijks leven is Peter Jan actief als IT-consultant.

Hans is de penningmeester van de stichting en draagt zorg voor zowel de boekhouding als de financiële rapportages.

Timothy is secretaris en verzorgt samen met zijn vrouw Suset de communicatie.

Peter is als vrijwilliger betrokken bij en aanwezig bij de bestuursvergaderingen van onze stichting.