Doneren

ANBI gegevens

Raak betrokken bij Hope 4 Nations!

Het werk van onze stichting en de verschillende projecten waar we ons voor inzetten zijn mogelijk door de mensen die ons ondersteunen. Met jou hulp kunnen we ons inzetten voor onze missie en anderen bereiken met het evangelie in binnen- en buitenland. De stichting heeft een ANBI status, giften zijn belasting aftrekbaar.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Giften:
Stichting Hope 4 Nations
IBAN: NL36INGB 0006877739
O.v.v.: Support Hope 4 Nations

Eenmalige of periodieke machtiging:

  Ja, ik steun het werk van Willem & Jedidja Biesheuvel bij Hope4Nations!

  Middels onderstaand donatieformulier geeft u Stichting Hope 4 Nations een eenmalige of doorlopende SEPA-machtiging om een gift af te schrijven ter ondersteuning van het werk van Willem & Jedidja bij Stichting Hope 4 Nations. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

  U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken op bankrekening NL36 INGB 0006877739 o.v.v. 'Support Hope4Nations'.

  Ik machtig Stichting Hope 4 Nations af te schrijven:

  *Bedrag

  Anders, namelijk

  *Frequentie

  Eén telefoontje of mailtje is voldoende om uw machtiging voor regelmatige giften stop te zetten.

  Adresgegevens

  *Aanhef

  *Naam

  *Adres

  *Postcode en woonplaats

  *E-mail

  *IBAN-Bankrekening

  Toelichting opmerking en/of vraag

  Statutaire naam
  Stichting Hope 4 Nations

  RSIN/Fiscaal nummer
  855.288.747

  Ons (post)adres
  Schelpweg 12
  3291 EL Strijen

  Telefoon
  06-81310117

  Ons doel
  De Stichting heeft ten doel het evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel op een relevante en liefdevolle manier te verkondigen, zowel in Nederland als in andere landen, wereldwijd.
  De Stichting wil het evangelie brengen zowel in woorden als in daden van barmhartigheid aan hen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. En voorts al het geen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  Standaardformulier publicatieplicht ANBI

  Hier kunt u ons standaardformulier van Hope4Nations vinden: standaardformulier publicatieformulier anbi Hope 4 Nations 2023

  Beleidsplan
  Ons beleid en onze uitgangspunten voor de stichting staan in ons beleidsplan.

  Beloningsbeleid
  De Stichting heeft per 1 mei 2016 een uitvoerend directeur in dienst voor een totaal van 0,6 FTE. De beloning volgt de CAO Zorg & Welzijn. Verder worden alle werkzaamheden uitgevoerd door de leden op vrijwillige basis.

  Financieel verslag
  Ons boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. We zijn opgericht op 19 juni 2015. Lees het jaarverslag: Jaarrekening 2021 Hope 4 Nations en Jaarrekening 2022 Hope 4 Nations en Jaarrekening 2023 Hope4Nations.

  Activiteiten verslag
  Via deze website willen we jullie op de hoogte houden van onze activiteiten. Maar het is ook mogelijk om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief die we elke 2 maanden zullen versturen.

  Activiteitenverslag: periode 2023

  Activiteitenverslag: periode 2022

  Activiteitenverslag: periode 2021

  Activiteitenverslag: periode 2020

  Activiteitenverslag: periode 2019

  Overige informatie
  Uittreksel handelsregister
  Statuten oprichtingsakte