Over ons

Ontstaan

Op 19 juni 2015 is de stichting Hope 4 Nations opgericht door Willem & Jedidja en het bestuur vanuit een verlangen om het evangelie te brengen in Nederland en in andere landen in de wereld. In de afgelopen jaren hebben we diverse reizen en projecten mogen ondernemen.
We zien er naar uit hoe we de aankomende jaren vanuit de stichting tot zegen kunnen zijn in Nederland en andere landen.

Doelstelling

Het doel van de stichting is om het evangelie te verkondigen in Nederland en in andere landen, zowel in woorden als in praktische hulp. Ook richt de stichting zich op het geven van onderwijs, training en spreekbeurten.

Willem & Jedidja

Willem & Jedidja zetten zich in voor de uitvoering van de dagelijkse activiteiten en de verschillende projecten van de stichting. In de afgelopen jaren hebben we ons samen ingezet voor zendingswerk in Nederland en hebben we ook diverse zendingsreizen mogen maken. Met veel plezier zetten we ons in voor de dagelijkse invulling van de verschillende activiteiten en projecten in de stichting. Verschillende keren per jaar hebben we bestuursvergaderingen en overleg met het gehele team. Op dit moment studeert Willem parttime theologie aan de Continental Theological Seminary in Brussel. In Nederland zetten we ons in op het gebied van spreekbeurten, onderwijs en evangelisatie activiteiten.